ILMAINEN TOIMITUS KUN OSTAT TÄNÄÄN!

 

TIETOSUOJASELOSTE

Toukokuu

2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Paysec Finland Oy, y-tunnus 2816440-2

 

Yhteystiedot:

Pikku Satamakatu 3-5

00160 Helsinki

myynti@cardprotect.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Pikku Satamakatu 3-5

00160 Helsinki

myynti@cardprotect.fi

 

2. Rekisteröidyt

PaySec Finland Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

- Asiakassuhteiden ylläpito

- Asiakkuuden ja tuotteiden ja palveluiden hallinnointi sekä markkinointi

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- Asiakassuhteen hoitaminen

- Palveluista ja tuotteista kertominen

- Tapahtumista informoiminen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot, kuten

- Nimi

- Osoite

- Sähköposti

- Puhelinnumero

- Tilaustiedot

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

 

Postitse:

PaySec Finland Oy, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

 

Tai sähköpostilla:

myynti@cardprotect.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Rekisteröidyiltä itseltään asiakassuhteen syntyessä

- Rekisteröidyltä itseltään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä verkkolomakkeen kautta

- Rekisteröidyiltä itseltään saaduista käyntikorteista

- Asiakasrekisterin tietoja voidaan päivittää viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten kauppa

- yhdistys- ja säätiörekisteristä

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta PaySec Finland Oy:n ulkopuolelle, poikkeuksena

PaySec Finland Oy:n puolesta tiettyä tehtävää (esim. asiakkuuden tai palvelun hoitoa, turvallisuuden valvonnan, asiakastietojen täydentämistä ja tietojärjestelmien kehittämistä) suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

- Markkinointilistaltamme voi poistua itse jokaisen lähettämämme markkinointisähköpostin sisältämän linkin kautta

 

9. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaaminen

Asiakasrekisteriä käsittelevät PaySec Finland Oy:n työntekijät

.

Tietojen käyttö on ohjeistettu yhtiössä ja käyttöä on rajattu käyttövaltuuksin. Manuaalinen aineisto säilytettään lukitussa tilassa ja sähköinen aineisto palomuurilla suojattuna.

 

Kohdassa 7 mainittujen yhtiön ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa on taattu sopimusjärjestelyillä, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emmekäytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

OTA YHTEYTTÄ

CardProtect / Paysec

Pikku Satamakatu 3-5

Wanha Satama

00160 Helsinki

 

Puh. 041 5353433

myynti@cardprotect.fi

POSTITUS & PALAUTUKSET

Pyrimme postittamaan kaikki tilaukset 1-4 työpäivän sisällä tilauksesta.

 

Palautukset vastaanotamme 30 päivän sisällä toimituksesta. Ota yhteyttä sopiaksesi palautuksesta.

LUE TIETOSUOJASELOSTE TÄSTÄ